Dry needling

Är relativ ny kunskap som har praktiserats sedan 90-talet och har utvecklats utifrån en traditionellt kinesisk medicin. Dry needling eller triggerpunktsakupunktur är en metod där smärtande punkter i muskler och bindväv, s.k. ”triggerpunkter” stimuleras med en akupunkturnål. Behandlingen är väldigt effektiv mot smärtor som härstammar från olika strukturer i segmenten bla. muskler, leder och nerver. Utförandet görs under några sekunder och är kraftfull och mycket effektiv.

Vid behandlingen önskar man få en ”local twitch” (lokal sammandragning) vilket innebär att muskeln drar ihop sig och efter behandlingen slappnar muskeln av i det området där man där man har satt nålarna. Muskeln blir befriad från triggerpunktsaktiviteten.

Triggerpunkterna kan ofta ge symptom som upplevs som smärtor från leder eller nerver. Triggerpunkter kan även ge utstrålande smärta. Den medicinska diagnosen vid triggerpunktsfenomen är Myofasciellt smärtsyndrom. Triggerpunktsbehandling är väldigt effektiv mot nackspärr, spänningshuvudvärk, nackstelhet och trötta axlar och hållningsrelaterade besvär. Även ländryggs stelhet och återkommande värk och kramp blir hjälpta.

 

< – Tillbaka