wecare

We Care är en ideell förening som verkar för att förbättra villkoren för utsatta grupper, i synnerhet kvinnor och barn. We Cares verksamhet går ut på att samla in pengar till olika projekt. We Care stödjer projekt som är småskaliga och som drivs av ytterst engagerade personer.

Under 2013 har We Care donerat pengar till välgörenhetsorganisationen Child Street to School Nepal som hjälper barn i nöd i Nepal.

We Care garanterar att 100% av intäkterna når sitt ändamål.

We Care startades 2012 och drivs av:

– Karine Raoufinia

– Jenny-Margareta Uggla

– Jessica Madani

För mer information se www.wecaresweden.se eller kontakta We Care på info@wecaresweden.se