Ord från Sjukgymnasten

Ortopedisk Manuell Terapi

En noggrann och systematisk undersökning görs av sjukgymnast med kompetens inom Ortopedisk Manuell Terapi. Konceptet baserar sig på helhetssyn och omfattar anamnes, statustagning, manuell specifik undersökning, funktionsdiagnostik samt planering av patientens rehabilitering. I OMT ingår även träning av ledrörlighet och stabiliserande muskelfunktion. Genom ett kognitivt förhållningssätt uppmuntras patienten att ta eget ansvar för sitt välbefinnande genom olika former av självständig träning.

Den manuella undersökningen inriktas på att analysera symptomgivande strukturer och funktionsdiagnostiken bygger på resultaten av alla samlade fynden.
Några av behandlingsåtgärderna som ingår i Ortopedisk Manuell Terapi är muskelbehandling, mobilisering och manipulationsbehandling av stela leder i ryggraden.

Syftet med dessa behandlingar är att på ett optimalt och effektivt sätt återställa segmentens neuromuskulära ledmekanik. (att förbättra rörligheten i ryggradens leder, vilket i sin tur minskar påfrestningen i muskler och nerver).

Läs om våra olika behandlingar

Målinriktad behandlingskoncept

 

 

STRESS OCH STRESSHANTERING

 

 

Ortopedisk Manuell Terapi

 

Sjukgymnastik / Rehab

 

 

Akupunktur

 

 

Dry needling

 

 

Laser behandling

 

 

Medicinska Skoinlägg

Psykologiska faktorer

Utvecklingen av smärttillstånd kan många gånger påskyndas av psykisk belastning så som långvarig stress i arbete eller privatliv. När vi är stressade spänner vi musklerna och det blir svårt att slappna av och få den återhämtning och vila som musklerna behöver.

Att ha långvariga smärtproblem kan även bli ett stressmoment i sig vilket kan leda till oro, nedstämdhet, sömnproblem med mera. Det kan också vara svårt för andra att förstå hur ont du har, eftersom smärtan oftast inte syns.

Hur vi tänker om smärtan påverkar själva smärtupplevelsen och genom att lära oss mer om smärta kan vi förändra vårt förhållningssätt och påskynda tillfrisknandet. På kliniken får du lära dig mer om hur smärta uppkommer och vad du kan göra för att försöka bemästra den.

 

Våra behandlingssätt

– Att sätta patienten och dennes enskilda behov i centrum.

– Att med ett gott omhändertagande värna om helheten i rehabiliteringen på ett engagerat sätt och i samarbete med andra vårdgivare.

– Att ge kontinuerlig vård baserat på rätt diagnostik och behandling enligt Ortopedisk Manuell Terapis synsätt.

– Att motivera patienten till att ta mer ansvar för sin självständighet och sitt välbefinnande, för att bli terapeutoberoende.