Ahmed El Shafey leg. fysioterapeut MSc. med specialistkompetens i Äldres Hälsa

Här finns det rehabiliteringsinsatser för dig vid besvär i rörelseapparaten som exempelvis artros, besvär i knä och axel, ryggsmärta, postortopediska operativa åtgärder, balansproblem och gångsvårigheter. Anpassad Medical training therapy (MTT) för dig med neurologiska problem. Du kan också få hjälp vid Post Covid-19 fysiska besvär. Fysisk Träning för den som har genomgått hjärt- och bukoperationer. Här utförs även TIPPA som standardiserad fysiskt funktionstest som är en del av kartläggning och bedömning av fysisk aktivitetsförmåga. Syftet med samtliga insatser är att förbättra din aktivitets- och funktionsförmåga med målsättningen att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktion och tidigt åtgärda försämring av funktionstillstånd, samt skapa goda villkor för ett självständigt liv med aktivt deltagande i samhällslivet. 

Du är hjärtligt välkommen att möta Ahmed El Shafey som är Leg. fysioterapeut, MSc. med specialistkompetens i Äldres Hälsa som har lång erfarenhet med att jobba med vuxna patienter dvs 18 år och äldre. Sedan några år tillbaka har han börjat fokusera mer på rehabilitering av personer som är 65 år och uppåt men alla vuxna patienter är välkomna att höra av sig. Rehabilitering sker på kliniken, annars för den som inte kan ta sig till kliniken finns det möjlighet till digital vård eller besök i hemmet   

Utbildning:

*Specialist inom äldres hälsa

*Masterexamen i fysioterapi

*Akupunktur

*Stötvågsbehandling

*Laserbehandling

*Dry needling

*TIPPA

Ahmed El Shafey
leg. fysioterapeut MSc. med specialistkompetens i Äldres Hälsa

Tel: 070 830 98 08

E-post: ahmed@ryggcentrum.se

Ahmed El Shafey leg. fysioterapeut MSc. med specialistkompetens i Äldres Hälsa

Här finns det rehabiliteringsinsatser för dig vid besvär i rörelseapparaten som exempelvis artros, besvär i knä och axel, ryggsmärta, postortopediska operativa åtgärder, balansproblem och gångsvårigheter. Anpassad Medical training therapy (MTT) för dig med neurologiska problem. Du kan också få hjälp vid Post Covid-19 fysiska besvär. Fysisk Träning för den som har genomgått hjärt- och bukoperationer. Här utförs även TIPPA som standardiserad fysiskt funktionstest som är en del av kartläggning och bedömning av fysisk aktivitetsförmåga. Syftet med samtliga insatser är att förbättra din aktivitets- och funktionsförmåga med målsättningen att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktion och tidigt åtgärda försämring av funktionstillstånd, samt skapa goda villkor för ett självständigt liv med aktivt deltagande i samhällslivet. 

Du är hjärtligt välkommen att möta Ahmed El Shafey som är Leg. fysioterapeut, MSc. med specialistkompetens i Äldres Hälsa som har lång erfarenhet med att jobba med vuxna patienter dvs 18 år och äldre. Sedan några år tillbaka har han börjat fokusera mer på rehabilitering av personer som är 65 år och uppåt men alla vuxna patienter är välkomna att höra av sig. Rehabilitering sker på kliniken, annars för den som inte kan ta sig till kliniken finns det möjlighet till digital vård eller besök i hemmet   

Utbildning:

*Specialist inom äldres hälsa

*Masterexamen i fysioterapi

*Akupunktur

*Stötvågsbehandling

*Laserbehandling

*Dry needling

*TIPPA

Ahmed El Shafey
leg. fysioterapeut MSc. med specialistkompetens i Äldres Hälsa

Tel: 070 830 98 08

E-post: ahmed@ryggcentrum.se