Företagsfakta

Följande företagsinformation syftar till att redovisera att vi följer branschorganisationens krav och riktlinjer rörande patientsäkerhet och anställdas trygghet och rättigheter.

Enlig vårdföretagarna Almega skall alla välfärdsföretag öppet redovisa företagsfakta som innefattar gemensamma krav och riktlinjer.

Grundinformation om Sabbatsbergs ryggcentrum

Företaget bedriver rehabilitering inom vårdval rehab och nationella taxan Region Stockholm. Det bedrivs även privat betalande behandlingar med verksamheter som naprapati, medicinsk massage samt medicinsk fotvård till syfte att erbjuda en heltäckande rehabilitering.

Personalen: 3 Leg sjukgymnaster (egna företagare), 1 Leg. Naprapat (anställd),
1 Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist (anställd) 1 receptionist (anställd).

Antal besök: Över 10 000 besök jan – dec 2019.

Se samtliga anställda och olika yrkeskategorier under Personal
Sjukfrånvaro under 2019: >1% (antal sjukdagar dividerat med antalet möjliga arbetsdagar).

 

Kvalitet

Vi bedriver evidensbaserad rehabilitering för metoder av smärta och funktionsstörning enlig SBU, beprövad erfarenhet samt Fysioterapeuternas riksförbund, Naprapatförbundet och Sveriges fotterapeuter riktlinje och rekommendationer.

Våra värderingar

Sabbatsbergs ryggcentrum följer etiska regler enlig fysioterapeuternas riksförbund, Naprapatförbundet och Sveriges fotterapeuter. Vi respekterar alla människor lika värde samt vara insatt i gällande författningar för hälso- och sjukvårdspersonal. Vi har ansvar för att åtgärder skall utföras professionellt och effektiv.

Vi vill erbjuda patienterna god tillgänglighet och högsta kvalitet.

Sabbatsbergs ryggcentrum vill medverka för att befrämja god hälsa och välbefinnande genom att stödja och motivera patienten till att ta eget ansvar för att bli terapeutoberoende.

 

Värdegrund

Sabbatsbergs ryggcentrum värdegrund

Alla människors lika värde, gott bemötande, respekt, och hög kunskap

Vägledande ord i vår värdegrund: Kompetens, flexibilitet, arbetsglädje, professionalism

 

Kontaktuppgifter

Sabbatsbergs ryggcentrum
Dalagatan 9 B

113 61 Stockholm

Telefon: 08-690 53 50

E-post: receptionen@ryggcentrum.se

Företagsledning & ägare

På allabolag.se finns mer information om företaget: Klicka här
Ägare: Mahr Yousefy (orgnr: 556510-9369)
Kontaktperson: Mahr Yousefy
Telefon: 08-690 53 50

E-Post: mahr.yousefy@ryggcentrum.se

Företagsfakta

Följande företagsinformation syftar till att redovisera att vi följer branschorganisationens krav och riktlinjer rörande patientsäkerhet och anställdas trygghet och rättigheter.

Enlig vårdföretagarna Almega skall alla välfärdsföretag öppet redovisa företagsfakta som innefattar gemensamma krav och riktlinjer.

Grundinformation om Sabbatsbergs ryggcentrum

Företaget bedriver rehabilitering inom vårdval rehab och nationella taxan Region Stockholm. Det bedrivs även privat betalande behandlingar med verksamheter som naprapati, medicinsk massage samt medicinsk fotvård till syfte att erbjuda en heltäckande rehabilitering.

Personalen: 3 Leg sjukgymnaster (egna företagare), 1 Leg. Naprapat (anställd),
1 Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist (anställd) 1 receptionist (anställd).

Antal besök: Över 10 000 besök jan – dec 2019.

Se samtliga anställda och olika yrkeskategorier under Personal
Sjukfrånvaro under 2019: >1% (antal sjukdagar dividerat med antalet möjliga arbetsdagar).

Kvalitet

Vi bedriver evidensbaserad rehabilitering för metoder av smärta och funktionsstörning enlig SBU, beprövad erfarenhet samt Fysioterapeuternas riksförbund, Naprapatförbundet och Sveriges fotterapeuter riktlinje och rekommendationer.

Våra värderingar

Sabbatsbergs ryggcentrum följer etiska regler enlig fysioterapeuternas riksförbund, Naprapatförbundet och Sveriges fotterapeuter. Vi respekterar alla människor lika värde samt vara insatt i gällande författningar för hälso- och sjukvårdspersonal. Vi har ansvar för att åtgärder skall utföras professionellt och effektiv.

Vi vill erbjuda patienterna god tillgänglighet och högsta kvalitet.

Sabbatsbergs ryggcentrum vill medverka för att befrämja god hälsa och välbefinnande genom att stödja och motivera patienten till att ta eget ansvar för att bli terapeutoberoende.

Värdegrund

Sabbatsbergs ryggcentrum värdegrund

Alla människors lika värde, gott bemötande, respekt, och hög kunskap

Vägledande ord i vår värdegrund: Kompetens, flexibilitet, arbetsglädje, professionalism

 

Kontaktuppgifter

Sabbatsbergs ryggcentrum
Dalagatan 9 B

113 61 Stockholm

Telefon: 08-690 53 50

E-post: receptionen@ryggcentrum.se

Företagsledning & ägare

På allabolag.se finns mer information om företaget: Klicka här
Ägare: Mahr Yousefy (orgnr: 556510-9369)
Kontaktperson: Mahr Yousefy
Telefon: 08-690 53 50

E-Post: mahr.yousefy@ryggcentrum.se

Referenser & Omdömmen