Dry needling

Vid behandling med dry needling önskar man få en lokal sammandragning (”local twitch”), vilket innebär att muskeln först drar ihop sig och sedan slappnar av. Efter behandlingen blir muskeln befriad från triggerpunktsaktiviteten, men ömhet kan kvarstå upp till ett dygn.

Triggerpunkterna kan ofta ge symptom som upplevs som smärta från leder, muskler eller nerver. Triggerpunkterna kan även ge en utstrålande smärta. Den medicinska diagnosen vid triggerpunktsfenomen är ”myofasciellt smärtsyndrom” och smärtan som man upplever kallas ”myofasciell smärta”.

Triggerpunktsbehandling är effektiv mot nackspärr, spänningshuvudvärk, nackstelhet, trötta axlar och hållningsrelaterade besvär. Även stelhet i ländryggen och återkommande värk och kramp blir hjälpta av behandlingen.

Läs mer

Den amerikanska läkaren Janet Travell lanserade begreppet triggerpunkter 1942 och definierade dem som:

Smärta som härstammar från en specifik punkt i muskel eller fascia.
Triggerpunkten känns som en knuta eller band i muskeln och den kan vid tryck ge upphov till en så kallad ”local twitch response”.
Tryck på punkten kan orsaka lokal eller refererad smärta.
Smärtan kan inte förklaras av neurologiska undersökningar.

Muskulära triggerpunkter utvecklas under lång tid i etapper, från mindre smärtgivande till mer uttalad och omfattande smärta.

Triggerpunkterna delas in i aktiva och latenta triggerpunkter.

Aktiva triggerpunkter är spontant smärtsamma. De känns spända och upplevs som molande värk även i vila. Vid tryck över en aktiv triggerpunkt uppstår en smärtsensation som oftast upplevs utstrålande.
Latenta triggerpunkter är inte smärtsamma i vila, oftast gör det ont vid tryck på punkten. Den är maskerad av aktiva triggerpunkter. Terapeuten kan upptäcka och lokalisera den med beröring och palpation. En latent triggerpunkt kan utvecklas till en aktiv triggerpunkt som vid t.ex. överbelastning.

Vid undersökning av triggerpunkter graderas muskelspänningen enligt följande:

  • Tender spots
  • Tender points
  • Triggerpoints. Tryck på triggerpunkter kan ge utstrålande smärta, eller s.k. refererad smärta. 
  • Taut band. Vid obehandlade triggerpunkter i muskulaturen övergår de aktiva triggerpunkterna till uttalad muskulär spänning och stramhet som kan utvecklas till uttalat långvarigt smärttillstånd som blir omfattande. 

Som nämnts ovan syftar dry needling till att stimulera triggerpunkterna för att lokala sammandragningar ska uppstå. Trots flera decennier av forskning går denna typ av tillstånd inte att påvisa med dagens neurologiska undersökningar.

Det är inte alltid motiverat att behandla samtliga triggerpunkter då vissa av triggerpunkterna kan ha en stabiliserande funktion över olika leder. Behandling av lämpliga aktiva triggerpunkter är avgörande för att nå ett optimalt resultat. Terapeutens erfarenhet avgör i vilken omfattning och ordning man behandlar triggerpunkterna.

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)

Dry needling

Vid behandling med dry needling önskar man få en lokal sammandragning (”local twitch”), vilket innebär att muskeln först drar ihop sig och sedan slappnar av. Efter behandlingen blir muskeln befriad från triggerpunktsaktiviteten, men ömhet kan kvarstå upp till ett dygn.

Triggerpunkterna kan ofta ge symptom som upplevs som smärta från leder, muskler eller nerver. Triggerpunkterna kan även ge en utstrålande smärta. Den medicinska diagnosen vid triggerpunktsfenomen är ”myofasciellt smärtsyndrom” och smärtan som man upplever kallas ”myofasciell smärta”.

Triggerpunktsbehandling är effektiv mot nackspärr, spänningshuvudvärk, nackstelhet, trötta axlar och hållningsrelaterade besvär. Även stelhet i ländryggen och återkommande värk och kramp blir hjälpta av behandlingen.

Den amerikanska läkaren Janet Travell lanserade begreppet triggerpunkter 1942 och definierade dem som:

Smärta som härstammar från en specifik punkt i muskel eller fascia.
Triggerpunkten känns som en knuta eller band i muskeln och den kan vid tryck ge upphov till en så kallad ”local twitch response”.
Tryck på punkten kan orsaka lokal eller refererad smärta.
Smärtan kan inte förklaras av neurologiska undersökningar.

Muskulära triggerpunkter utvecklas under lång tid i etapper, från mindre smärtgivande till mer uttalad och omfattande smärta.

Triggerpunkterna delas in i aktiva och latenta triggerpunkter.

Aktiva triggerpunkter är spontant smärtsamma. De känns spända och upplevs som molande värk även i vila. Vid tryck över en aktiv triggerpunkt uppstår en smärtsensation som oftast upplevs utstrålande.
Latenta triggerpunkter är inte smärtsamma i vila, oftast gör det ont vid tryck på punkten. Den är maskerad av aktiva triggerpunkter. Terapeuten kan upptäcka och lokalisera den med beröring och palpation. En latent triggerpunkt kan utvecklas till en aktiv triggerpunkt som vid t.ex. överbelastning.

Vid undersökning av triggerpunkter graderas muskelspänningen enligt följande:

  • Tender spots
  • Tender points
  • Triggerpoints. Tryck på triggerpunkter kan ge utstrålande smärta, eller s.k. refererad smärta. 
  • Taut band. Vid obehandlade triggerpunkter i muskulaturen övergår de aktiva triggerpunkterna till uttalad muskulär spänning och stramhet som kan utvecklas till uttalat långvarigt smärttillstånd som blir omfattande. 

Som nämnts ovan syftar dry needling till att stimulera triggerpunkterna för att lokala sammandragningar ska uppstå. Trots flera decennier av forskning går denna typ av tillstånd inte att påvisa med dagens neurologiska undersökningar.

Det är inte alltid motiverat att behandla samtliga triggerpunkter då vissa av triggerpunkterna kan ha en stabiliserande funktion över olika leder. Behandling av lämpliga aktiva triggerpunkter är avgörande för att nå ett optimalt resultat. Terapeutens erfarenhet avgör i vilken omfattning och ordning man behandlar triggerpunkterna.

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)