Larissa Al Rammal, leg. fysioterapeut MSc. med specialistkompetens i Mental hälsa och Psykosomatik

Larissa hjälper dig att lära känna sig själv genom att förstå hur känslorna uttrycker sig och samspelar mellan sinne och kropp. Detta ger förståelse för dig själv, dina reaktioner och möjliggör känsloreglering som stärker självkänsla. Det läggs stor vikt på att aktivera lugn och ro systemet med hjälp av bl.a kroppsliga tekniker, reglering av andning, psykosomatisk akupunktur, mediyoga och TRE (trauma/tension release exercise).

De behandlingar Larissa erbjuder vänder sig till klienter som lider av stress, utbrändhet, nedstämdhet, trötthet, smärtproblematik, ångest och trauma/PTSD. Det kan också röra sig om konstanta känslor av misslyckande som kan utrycka sig genom bl.a höga krav på sig själv och ständiga krav på presterande. I den komplicerad värld vi lever i ställs ofta orimliga krav på människan och många lider av ensamhetskänslor och misslyckande. Larissa har specifika kunskaper om hur kropp och psyke samverkar och ger dig möjlighet till bättre mående.

Larissa har många års erfarenhet av patientarbete och har en unik kompetens att jobba med psyket genom kroppen och affektorienterade samtal. Hon har gedigen kompetens som innefattar:

Leg fysioterapeut MSc
Psykomotorisk Fysioterapi (PMF)
Specialist i Mental hälsa, psykiatri och psykosomatik
Grundutbildning i KBT
Medicinsk yogainstruktör
TRE instruktör (Trauma Releasing Exercises)
Psykomotorisk Kroppsterapi
Basalkroppskännedom
Andningscoach
Psykosomatisk akupunktur

Larissa AL Rammal 
leg. fysioterapeut och specialistkompetens i Mental hälsa och Psykosomatik.

Tel: 076 227 20 88

E-post: larissa@ryggcentrum.se

Larissa Al Rammal, leg. fysioterapeut MSc. med specialistkompetens i Mental hälsa och Psykosomatik

Larissa hjälper dig att lära känna sig själv genom att förstå hur känslorna uttrycker sig och samspelar mellan sinne och kropp. Detta ger förståelse för dig själv, dina reaktioner och möjliggör känsloreglering som stärker självkänsla. Det läggs stor vikt på att aktivera lugn och ro systemet med hjälp av bl.a kroppsliga tekniker, reglering av andning, psykosomatisk akupunktur, mediyoga och TRE (trauma/tension release exercise).

De behandlingar Larissa erbjuder vänder sig till klienter som lider av stress, utbrändhet, nedstämdhet, trötthet, smärtproblematik, ångest och trauma/PTSD. Det kan också röra sig om konstanta känslor av misslyckande som kan utrycka sig genom bl.a höga krav på sig själv och ständiga krav på presterande. I den komplicerad värld vi lever i ställs ofta orimliga krav på människan och många lider av ensamhetskänslor och misslyckande. Larissa har specifika kunskaper om hur kropp och psyke samverkar och ger dig möjlighet till bättre mående.

Larissa har många års erfarenhet av patientarbete och har en unik kompetens att jobba med psyket genom kroppen och affektorienterade samtal. Hon har gedigen kompetens som innefattar:

Leg fysioterapeut MSc
Psykomotorisk Fysioterapi (PMF)
Specialist i Mental hälsa, psykiatri och psykosomatik
Grundutbildning i KBT
Medicinsk yogainstruktör
TRE instruktör (Trauma Releasing Exercises)
Psykomotorisk Kroppsterapi
Basalkroppskännedom
Andningscoach
Psykosomatisk akupunktur

Larissa AL Rammal 
leg. fysioterapeut och specialistkompetens i Mental hälsa och Psykosomatik.

Tel: 076 227 20 88

E-post: larissa@ryggcentrum.se