Integritetsskydd på Sabbatsbergs ryggcentrum Sedan maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen i samtliga EU-medlemsstater. Regelverket syftar till att i kombination med annan tillämplig lagstiftning, bl.a. patientdatalagen och hälso- och sjukvårdslagen, skydda din personliga integritet vid behandling av personuppgifter. Vi på Sabbatsbergs ryggcentrum värnar om din integritet som patient och tar skyddet för denna rättighet på största allvar. Följande text är endast avsedd att användas av våra patienter som ett stöd vid frågor angående GDPR. Vi tar inget ansvar i det fallet informationen används i något annat syfte. Vi hänvisar vidare till Datainspektionen för fullständig och korrekt information, se https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/. Vår policy Vilka personuppgifter inhämtar vi? De personuppgifter som vi på Sabbatsbergs ryggcentrum kan komma att inhämta och spara är dels sådana som är relevanta vid journalföring och dels vid tidsbokning. Vid journalföringen kan namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om ditt hälsotillstånd samt andra uppgifter som du lämnar till oss komma att sparas. Vårt bokningssystem är onlinebaserat via BokaDirekt. Vid registrering i bokningssystemet sparar vi endast ditt namn, telefonnummer och eventuellt e-postadress. Notera att ytterligare information som exempelvis adress eller personnummer kan förekomma avseende vissa tidigare patienter med anledning av att vi tillämpade en annan policy tidigare. Hur hanterar vi dina personuppgifter? När du lämnar ditt samtycke till oss innebär det att dina personuppgifter kan komma att användas för att …

  • Skapa ett personligt journalkonto
  • Kontakta dig angående exempelvis ditt ärende, tidsbokning m.m.
  • Skicka ut nyhetsbrev eller erbjudanden

Dina rättigheter Det är frivilligt för dig som patient att lämna dina personuppgifter till oss. Som framgår i avsnittet ovan kan det däremot vara nödvändigt vid journalföringen av ditt ärende och det underlättar kommunikationen mellan patient och vårdgivare. När personuppgifter lagras på basis av ditt samtycke har du en rätt att få dina uppgifter raderade vid återkallat samtycke. Detta gäller emellertid inte om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på en lagstadgad skyldighet eller rättighet för oss som vårdgivare i enlighet med annan lagstiftning. I den utsträckning du själv har lämnat uppgifter till oss har du rätt att ta del av dessa i elektroniskt format. Du har alltid rätt att ange att dina uppgifter inte får användas för att skicka nyhetsbrev eller erbjudanden. Om du önskar komma i kontakt med oss angående dina personuppgifter så är du välkommen att ringa vår reception 08 – 1234 60 00 eller maila till receptionen@ryggcentrum.se.