PRP injektionsbehandling = Platelet Riched plasma

 

Vi erbjuder PRP injektionsbehandling – använder kroppens egen blodplasma för att behandla olika ortopedmedicinska symtom. Idealiskt för dig som inte har blivit hjälpt av konservativ behandling av led och muskulära triggerpunkter till exempel med hjälp av sjukgymnastik, dry needling eller wet needling. PRP är ett utmärkt alternativ som påskyndar läkningen så att du fortare kan återgå till full aktivitet.

Vad är PRP?

PRP (Platelet Riched Plasma = plasma berikad med blodplättar) är en relativt ny behandlingsform där man använder patientens eget blod, och därmed slipper använda till exempel kortison som kan ha en negativ effekt på brosk och senor/ ligament vid upprepade behandlingar. PRP är kroppseget och man slipper tillföra kemiska ämnen och undviker riskerna med eventuella allergiska reaktioner.

Vad är målet med PRP?

Målet med PRP-behandlingen är att reparera skadad vävnad och förbättra den underliggande funktionen hos en led eller muskelsena. Det gör den genom att använda kroppens naturliga läkande egenskaper. Till skillnad från en steroidinjektion eller nervblockad som avser att direkt minska smärta, försöker PRP förbättra det underliggande problemet. Många patienter kan därmed undvika långvariga smärtor och funktionsstörning och återgå till arbetet efter att tidigare haft en långt tid med smärta.

 

Se video

 

 

Läs mer

Hur går behandlingen till?

Patienten tappas på 15 ml blod som sedan centrifugeras för att separera blodets olika beståndsdelar. Plasman som innehåller ett koncentrat av tillväxtfaktorer, proteiner, hormoner och blodplättar injiceras i det skadade området bland annat i led och muskulära triggerpunkter. Behandlingen tar cirka 30 – 45 minuter. Vi använder Arthrex ACP Double Syringe för en säkrare behandling.

Se PDF från Arthrex.se

Vid vilka besvär kan PRP användas?

Störst evidens finns vid ledproblem som artros, smärta och stelhet från leddegeneration och muskulära triggerpunkter samt broskdefekter.

Senproblem med tendinopatier som tennis/golfarmbåge, hälseneinflammation och hälsporre. Besvär i axeln som impingement och besvär i rotatorcuffen.

Hur många behandlingar är nödvändiga?

Ofta räcker det med tre behandlingar under ett år. Mellan varje behandling bör det gå 2 – 3 veckor. Ibland en så kallad ”booster-dos” behövas där man gör en 4:e injektion efter 6 – 8 månader. Det finns ingen gräns för antalet behandlingar som kan genomföras.

Finns risk för negativa biverkningar?

Man har inte sett några biverkningar mer än eventuellt lite ömhet några dagar i det behandlade området.

Vad kostar behandlingen?

En behandling kostar 3900 kr. Vid köp av tre behandlingar får du 15 procents rabatt och då blir det totala priset 9900 kronor.

En konsultation på 40 minuter med bedömning kostar 950 kronor som dras av vid köp av en behandlingsserie.

Kontraindikationer till PRP behandling

Ej akuta besvär, gärna mer än 1 års smärtupplevelse.
Ej neurologiska sjukdomar.
Ej systemiska sjukdomar.
Ej cancersjukdomar.
Ej gravida kvinnor.
Personer med hudsjukdomar, Porfyri, allergi, svåra metabola sjukdomar, blodsjukdomar, blödarsjuka eller misstanke om sepsis bör inte få behandling med PRP.

PRP behandling för ryggraden och facettleder

Lumbar instability as an etiology of low back pain and its treatment by prolotherapy: A review (2022) 

High Volume PRP Therapy. (2022)

Clinical outcomes following intradiscal injections of higher-concentration platelet-rich plasma in patients with chronic lumbar discogenic pain (2022)

Does the Intradiscal Injection of Platelet Rich Plasma Have Any Beneficial Role in the Management of Lumbar Disc Disease? (2022)

The Effect of Intradiscal Platelet-Rich Plasma Injection for Management of Discogenic Lower Back Pain: A Meta-Analysis (2021)

Ultrasound-Guided Transforaminal Injections of Platelet-Rich Plasma Compared with Steroid in Lumbar Disc Herniation: A Prospective, Randomized, Controlled Study (2021)

Platelet-Rich Plasma Versus Corticosteroid Injection for Lumbar Spondylosis and Sacroiliac Arthropathy: A Systematic Review of Comparative Studies (2021)

Comparative analysis of the effectiveness of PRP therapy and facetoplasty in older patients with isolated lumbar facet syndrome: long-term results of a randomized controlled trial (2019)

Responsible, Safe, and Effective Use of Biologics in the Management of Low Back Pain: American Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP) Guidelines (2019)

Platelet-rich plasma in the management of chronic low back pain: a critical review (2019)

Treatment of symptomatic degenerative intervertebral discs with autologous platelet-rich plasma: follow-up at 5-9 years (2019)

Do Regenerative Medicine Therapies Provide Long-Term Relief in Chronic Low Back Pain: A Systematic Review and Metaanalysis. (2018)

Intradiscal and intra-articular facet infiltrations with plasma rich in growth factors reduce pain in patients with chronic low back pain (2016)

Lumbar Intradiskal Platelet-Rich Plasma (PRP) Injections: A Prospective, Double-Blind, Randomized Controlled Study (2015)

PRP behandling för myfascial smärta, muskulära triggerpunkter

Comparative Efficacy of Platelet-Rich Plasma and Dry Needling for Management of Trigger Points in Masseter Muscle in Myofascial Pain Syndrome Patients: A Randomized Controlled Trial. (2022)

Comparison of the Efficacy of Botulinum Toxin, Local Anesthesia, and Platelet-Rich Plasma Injections in Patients With Myofascial Trigger Points in the Masseter Muscle (2021)

Platelet-Rich Plasma Intramuscular Injections – Antinociceptive Therapy in Myofascial Pain Within Masseter Muscles in Temporomandibular Disorders Patients: A Pilot Study (2019)

PRP behandling för muskelskador

Platelet-rich plasma: a narrative review (2021)

Platelet-rich plasma for muscle injuries: A systematic review of the basic science literature (2019)

Platelet-rich plasma therapy and reproductive medicine (2018)

Is Platelet-Rich Plasma (PRP) Effective in the Treatment of Acute Muscle Injuries? A Systematic Review and Meta-Analysis (2018)

Is Platelet-Rich Plasma (PRP) Effective in the Treatment of Acute Muscle Injuries? A Systematic Review and Meta-Analysis (2018)

Platelet-rich plasma in tendon-related disorders: results and indications (2018)

Current Clinical Recommendations for Use of Platelet-Rich Plasma (2018)

Platelet-rich plasma injections for the treatment of hamstring injuries: a randomized controlled trial (2014)

Platelet-rich plasma (PRP) for acute muscle injury: a systematic review (2014)

Platelet-rich plasma as an effective treatment for proximal hamstring injuries (2013)

PRP behandling för axlar

Comparison of the Efficacy of Platelet-Rich Plasma (PRP) and Local Corticosteroid Injection in Periarthritis Shoulder: A Prospective, Randomized, Open, Blinded End-Point (PROBE) Study(2022)

Editorial Commentary: Platelet-Rich Plasma Shows Promise for Improving Shoulder Tendinopathy (2021)

Platelet-Rich Plasma in Patients With Partial-Thickness Rotator Cuff Tears or Tendinopathy Leads to Significantly Improved Short-Term Pain Relief and Function Compared With Corticosteroid Injection: A Double-Blind Randomized Controlled Trial (2021)

Efficacy of platelet-rich plasma injections in patients with adhesive capsulitis of the shoulder (2021)

Use of Platelet-Rich Plasma for the Improvement of Pain and Function in Rotator Cuff Tears: A Systematic Review and Meta-analysis With Bias Assessment. (2020)

Comparison of ultrasound-guided platelet-rich plasma, prolotherapy, and corticosteroid injections in rotator cuff lesions (2020)

The Efficacy of Injections for Partial Rotator Cuff Tears: A Systematic Review (2020)

Platelet-rich plasma vs corticosteroids for elbow epicondylitis: A systematic review and meta-analysis (2019)

Sodium Hyaluronate and Platelet-Rich Plasma for Partial-Thickness Rotator Cuff Tears (2019)

Platelet-rich plasma and the shoulder: clinical indications and outcomes (2018)

PRP behandling för lateral epikondylit och medial epikondylit, tennisarm och golfarmbåge

Effectiveness of Platelet-Rich Plasma for Lateral Epicondylitis: A Systematic Review and Meta-analysis Based on Achievement of Minimal Clinically Important Difference (2022)

Platelet-Rich Plasma Injections as an Alternative to Surgery in Treating Patients With Medial Epicondylitis: A Systematic Review (2022)

Comparison of the efficacy of corticosteroid, dry needling, and PRP application in lateral epicondylitis (2021)

Efficacy of Nonoperative Treatments for Lateral Epicondylitis: A Systematic Review and Meta-Analysis (2021)

Which injections are effective for lateral epicondylitis? (2021)

Autologous Platelet Rich Plasma (PRP) in the treatment of elbow epicondylitis and plantar fasciitis: medium to long term clinical outcome (2020)

Comparison of the Efficacy of Botulinum Toxin, Local Anesthesia, and Platelet-Rich Plasma Injections in Patients With Myofascial Trigger Points in the Masseter Muscle (2020)

The effects of regenerative injection therapy compared to corticosteroids for the treatment of lateral Epicondylitis: a systematic review and meta-analysis (2019)

A retrospective comparison of the management of recalcitrant lateral elbow tendinosis: platelet-rich plasma injections versus surgery (2015)

Platelet-rich plasma versus corticosteroid injection for recalcitrant lateral epicondylitis: clinical and ultrasonographic evaluation (2015)

PRP behandling för Achilles tendinopati

The effect of platelet-rich plasma injection on chronic Achilles tendinopathy and acute Achilles tendon rupture (2021)

Evidence for the use of PRP in chronic midsubstance Achilles tendinopathy: A systematic review with meta-analysis (2021)

The use of PRP in treatment of Achilles Tendinopathy: A systematic review of literature. Study design: Systematic review of literature (2020)

Platelet-rich plasma in tendon-related disorders: results and indications (2018)

Effect of High-Volume Injection, Platelet-Rich Plasma, and Sham Treatment in Chronic Midportion Achilles Tendinopathy: A Randomized Double-Blinded Prospective Study (2017)

Long-term beneficial effects of platelet-rich plasma for non-insertional Achilles tendinopathy (2015)

Platelet-rich plasma injections for the treatment of refractory Achilles tendinopathy: results at 4 years (2014)

 

PRP behandling för Plantar Fasciitis – hälsporre

A Prospective Study Comparing the Efficacy of Local Injection of Platelet-Rich Plasma (PRP) vs Methylprednisolone in Plantar Fasciitis (2022)

Platelet-Rich Plasma Versus Corticosteroids for the Treatment of Plantar Fasciitis: A Systematic Review and Meta-analysis (2020)

Platelet-Rich Plasma Versus Corticosteroids for Plantar Fasciitis: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials (2020)

Is Platelet-rich Plasma Injection more Effective than Steroid Injection in the Treatment of Chronic Plantar Fasciitis in Achieving Long-term Relief? (2019)

Platelet-rich plasma as a treatment for plantar fasciitis: A meta-analysis of randomized controlled trials (2017)

Platelet-Rich-Plasma injection seems to be effective in treatment of plantar fasciitis: a case series (2015)

PRP behandling för knä

PRP Injections for the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials (2021)

Effect of Intra-articular Platelet-Rich Plasma vs Placebo Injection on Pain and Medial Tibial Cartilage Volume in Patients With Knee Osteoarthritis: The RESTORE Randomized Clinical Trial (2021)

Comparison between intra-articular infiltrations of placebo, steroids, hyaluronic and PRP for knee osteoarthritis: a Bayesian network meta-analysis (2021)

Comparative Effect between Infiltration of Platelet-rich Plasma and the Use of Corticosteroids in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Prospective and Randomized Clinical Trial (2020)

Intra-articular administration of peripheral blood stem cells with platelet-rich plasma regenerated articular cartilage and improved clinical outcomes for knee chondral lesions (2019)

Comparison of hyaluronic acid and PRP intra-articular injection with combined intra-articular and intraosseous PRP injections to treat patients with knee osteoarthritis (2018)

Efficacy of Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials (2017)

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)

PRP injektionsbehandling = Platelet Riched plasma

 

Vi erbjuder PRP injektionsbehandling – använder kroppens egen blodplasma för att behandla olika ortopedmedicinska symtom. Idealiskt för dig som inte har blivit hjälpt av konservativ behandling av led och muskulära triggerpunkter till exempel med hjälp av sjukgymnastik, dry needling eller wet needling. PRP är ett utmärkt alternativ som påskyndar läkningen så att du fortare kan återgå till full aktivitet.

Vad är PRP?

PRP (Platelet Riched Plasma = plasma berikad med blodplättar) är en relativt ny behandlingsform där man använder patientens eget blod, och därmed slipper använda till exempel kortison som kan ha en negativ effekt på brosk och senor/ ligament vid upprepade behandlingar. PRP är kroppseget och man slipper tillföra kemiska ämnen och undviker riskerna med eventuella allergiska reaktioner.

Vad är målet med PRP?

Målet med PRP-behandlingen är att reparera skadad vävnad och förbättra den underliggande funktionen hos en led eller muskelsena. Det gör den genom att använda kroppens naturliga läkande egenskaper. Till skillnad från en steroidinjektion eller nervblockad som avser att direkt minska smärta, försöker PRP förbättra det underliggande problemet. Många patienter kan därmed undvika långvariga smärtor och funktionsstörning och återgå till arbetet efter att tidigare haft en långt tid med smärta.

 

Se video

Läs mer

Hur går behandlingen till?

Patienten tappas på 15 ml blod som sedan centrifugeras för att separera blodets olika beståndsdelar. Plasman som innehåller ett koncentrat av tillväxtfaktorer, proteiner, hormoner och blodplättar injiceras i det skadade området bland annat i led och muskulära triggerpunkter. Behandlingen tar cirka 30 – 45 minuter. Vi använder Arthrex ACP Double Syringe för en säkrare behandling

Se PDF från Arthrex.se

Vid vilka besvär kan PRP användas?

Störst evidens finns vid ledproblem som artros, smärta och stelhet från leddegeneration och muskulära triggerpunkter samt broskdefekter.

Senproblem med tendinopatier som tennis/golfarmbåge, hälseneinflammation och hälsporre. Besvär i axeln som impingement och besvär i rotatorcuffen.

Hur många behandlingar är nödvändiga?

Ofta räcker det med tre behandlingar under ett år. Mellan varje behandling bör det gå 2 – 3 veckor. Ibland en så kallad ”booster-dos” behövas där man gör en 4:e injektion efter 6 – 8 månader. Det finns ingen gräns för antalet behandlingar som kan genomföras.

Finns risk för negativa biverkningar?

Man har inte sett några biverkningar mer än eventuellt lite ömhet några dagar i det behandlade området.

Vad kostar behandlingen?

En behandling kostar 3900 kr. Vid köp av tre behandlingar får du 15 procents rabatt och då blir det totala priset 9900 kronor.

En konsultation på 40 minuter med bedömning kostar 950 kronor som dras av vid köp av en behandlingsserie.

Kontraindikationer till PRP behandling

Ej akuta besvär, gärna mer än 1 års smärtupplevelse.
Ej neurologiska sjukdomar.
Ej systemiska sjukdomar.
Ej cancersjukdomar.
Ej gravida kvinnor.
Personer med hudsjukdomar, Porfyri, allergi, svåra metabola sjukdomar, blodsjukdomar, blödarsjuka eller misstanke om sepsis bör inte få behandling med PRP.

PRP behandling för ryggraden och facettleder

Lumbar instability as an etiology of low back pain and its treatment by prolotherapy: A review (2022) 

High Volume PRP Therapy. (2022)

Clinical outcomes following intradiscal injections of higher-concentration platelet-rich plasma in patients with chronic lumbar discogenic pain (2022)

Does the Intradiscal Injection of Platelet Rich Plasma Have Any Beneficial Role in the Management of Lumbar Disc Disease? (2022)

The Effect of Intradiscal Platelet-Rich Plasma Injection for Management of Discogenic Lower Back Pain: A Meta-Analysis (2021)

Ultrasound-Guided Transforaminal Injections of Platelet-Rich Plasma Compared with Steroid in Lumbar Disc Herniation: A Prospective, Randomized, Controlled Study (2021)

Platelet-Rich Plasma Versus Corticosteroid Injection for Lumbar Spondylosis and Sacroiliac Arthropathy: A Systematic Review of Comparative Studies (2021)

Comparative analysis of the effectiveness of PRP therapy and facetoplasty in older patients with isolated lumbar facet syndrome: long-term results of a randomized controlled trial (2019)

Responsible, Safe, and Effective Use of Biologics in the Management of Low Back Pain: American Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP) Guidelines (2019)

Platelet-rich plasma in the management of chronic low back pain: a critical review (2019)

Treatment of symptomatic degenerative intervertebral discs with autologous platelet-rich plasma: follow-up at 5-9 years (2019)

Do Regenerative Medicine Therapies Provide Long-Term Relief in Chronic Low Back Pain: A Systematic Review and Metaanalysis. (2018)

Intradiscal and intra-articular facet infiltrations with plasma rich in growth factors reduce pain in patients with chronic low back pain (2016)

Lumbar Intradiskal Platelet-Rich Plasma (PRP) Injections: A Prospective, Double-Blind, Randomized Controlled Study (2015)

PRP behandling för myfascial smärta, muskulära triggerpunkter

Comparative Efficacy of Platelet-Rich Plasma and Dry Needling for Management of Trigger Points in Masseter Muscle in Myofascial Pain Syndrome Patients: A Randomized Controlled Trial. (2022)

Comparison of the Efficacy of Botulinum Toxin, Local Anesthesia, and Platelet-Rich Plasma Injections in Patients With Myofascial Trigger Points in the Masseter Muscle (2021)

Platelet-Rich Plasma Intramuscular Injections – Antinociceptive Therapy in Myofascial Pain Within Masseter Muscles in Temporomandibular Disorders Patients: A Pilot Study (2019)

PRP behandling för muskelskador

Platelet-rich plasma: a narrative review (2021)

Platelet-rich plasma for muscle injuries: A systematic review of the basic science literature (2019)

Platelet-rich plasma therapy and reproductive medicine (2018)

Is Platelet-Rich Plasma (PRP) Effective in the Treatment of Acute Muscle Injuries? A Systematic Review and Meta-Analysis (2018)

Is Platelet-Rich Plasma (PRP) Effective in the Treatment of Acute Muscle Injuries? A Systematic Review and Meta-Analysis (2018)

Platelet-rich plasma in tendon-related disorders: results and indications (2018)

Current Clinical Recommendations for Use of Platelet-Rich Plasma (2018)

Platelet-rich plasma injections for the treatment of hamstring injuries: a randomized controlled trial (2014)

Platelet-rich plasma (PRP) for acute muscle injury: a systematic review (2014)

Platelet-rich plasma as an effective treatment for proximal hamstring injuries (2013)

PRP behandling för axlar

Comparison of the Efficacy of Platelet-Rich Plasma (PRP) and Local Corticosteroid Injection in Periarthritis Shoulder: A Prospective, Randomized, Open, Blinded End-Point (PROBE) Study(2022)

Editorial Commentary: Platelet-Rich Plasma Shows Promise for Improving Shoulder Tendinopathy (2021)

Platelet-Rich Plasma in Patients With Partial-Thickness Rotator Cuff Tears or Tendinopathy Leads to Significantly Improved Short-Term Pain Relief and Function Compared With Corticosteroid Injection: A Double-Blind Randomized Controlled Trial (2021)

Efficacy of platelet-rich plasma injections in patients with adhesive capsulitis of the shoulder (2021)

Use of Platelet-Rich Plasma for the Improvement of Pain and Function in Rotator Cuff Tears: A Systematic Review and Meta-analysis With Bias Assessment. (2020)

Comparison of ultrasound-guided platelet-rich plasma, prolotherapy, and corticosteroid injections in rotator cuff lesions (2020)

The Efficacy of Injections for Partial Rotator Cuff Tears: A Systematic Review (2020)

Platelet-rich plasma vs corticosteroids for elbow epicondylitis: A systematic review and meta-analysis (2019)

Sodium Hyaluronate and Platelet-Rich Plasma for Partial-Thickness Rotator Cuff Tears (2019)

Platelet-rich plasma and the shoulder: clinical indications and outcomes (2018)

PRP behandling för lateral epikondylit och medial epikondylit, tennisarm och golfarmbåge

Effectiveness of Platelet-Rich Plasma for Lateral Epicondylitis: A Systematic Review and Meta-analysis Based on Achievement of Minimal Clinically Important Difference (2022)

Platelet-Rich Plasma Injections as an Alternative to Surgery in Treating Patients With Medial Epicondylitis: A Systematic Review (2022)

Comparison of the efficacy of corticosteroid, dry needling, and PRP application in lateral epicondylitis (2021)

Efficacy of Nonoperative Treatments for Lateral Epicondylitis: A Systematic Review and Meta-Analysis (2021)

Which injections are effective for lateral epicondylitis? (2021)

Autologous Platelet Rich Plasma (PRP) in the treatment of elbow epicondylitis and plantar fasciitis: medium to long term clinical outcome (2020)

Comparison of the Efficacy of Botulinum Toxin, Local Anesthesia, and Platelet-Rich Plasma Injections in Patients With Myofascial Trigger Points in the Masseter Muscle (2020)

The effects of regenerative injection therapy compared to corticosteroids for the treatment of lateral Epicondylitis: a systematic review and meta-analysis (2019)

A retrospective comparison of the management of recalcitrant lateral elbow tendinosis: platelet-rich plasma injections versus surgery (2015)

Platelet-rich plasma versus corticosteroid injection for recalcitrant lateral epicondylitis: clinical and ultrasonographic evaluation (2015)

PRP behandling för Achilles tendinopati

The effect of platelet-rich plasma injection on chronic Achilles tendinopathy and acute Achilles tendon rupture (2021)

Evidence for the use of PRP in chronic midsubstance Achilles tendinopathy: A systematic review with meta-analysis (2021)

The use of PRP in treatment of Achilles Tendinopathy: A systematic review of literature. Study design: Systematic review of literature (2020)

Platelet-rich plasma in tendon-related disorders: results and indications (2018)

Effect of High-Volume Injection, Platelet-Rich Plasma, and Sham Treatment in Chronic Midportion Achilles Tendinopathy: A Randomized Double-Blinded Prospective Study (2017)

Long-term beneficial effects of platelet-rich plasma for non-insertional Achilles tendinopathy (2015)

Platelet-rich plasma injections for the treatment of refractory Achilles tendinopathy: results at 4 years (2014)

 

PRP behandling för Plantar Fasciitis – hälsporre

A Prospective Study Comparing the Efficacy of Local Injection of Platelet-Rich Plasma (PRP) vs Methylprednisolone in Plantar Fasciitis (2022)

Platelet-Rich Plasma Versus Corticosteroids for the Treatment of Plantar Fasciitis: A Systematic Review and Meta-analysis (2020)

Platelet-Rich Plasma Versus Corticosteroids for Plantar Fasciitis: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials (2020)

Is Platelet-rich Plasma Injection more Effective than Steroid Injection in the Treatment of Chronic Plantar Fasciitis in Achieving Long-term Relief? (2019)

Platelet-rich plasma as a treatment for plantar fasciitis: A meta-analysis of randomized controlled trials (2017)

Platelet-Rich-Plasma injection seems to be effective in treatment of plantar fasciitis: a case series (2015)

PRP behandling för knä

PRP Injections for the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials (2021)

Effect of Intra-articular Platelet-Rich Plasma vs Placebo Injection on Pain and Medial Tibial Cartilage Volume in Patients With Knee Osteoarthritis: The RESTORE Randomized Clinical Trial (2021)

Comparison between intra-articular infiltrations of placebo, steroids, hyaluronic and PRP for knee osteoarthritis: a Bayesian network meta-analysis (2021)

Comparative Effect between Infiltration of Platelet-rich Plasma and the Use of Corticosteroids in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Prospective and Randomized Clinical Trial (2020)

Intra-articular administration of peripheral blood stem cells with platelet-rich plasma regenerated articular cartilage and improved clinical outcomes for knee chondral lesions (2019)

Comparison of hyaluronic acid and PRP intra-articular injection with combined intra-articular and intraosseous PRP injections to treat patients with knee osteoarthritis (2018)

Efficacy of Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials (2017)

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)