- Hos oss är patienten alltid i centrum.- Spetskompetens inom flera områden.- Individanpassade åtgärder.Läs om vår personalTIDIGARE KOLLEGORFÖRETAGSINFORMATION

Vi behandlar

Fot, hållning- och belastningsanalys för behovet av medicinska balanserade skoinlägg

Muskulära triggerpunkter, muskelknutor och muskelspänningar behandlas med stötvågsbehandling, muskelpressure och dry needling

Ländryggbesvär  – Ryggskott, stelhet, låsningar, ischias, diskbråck, spinal stenos, kotglidning, instabilitet, postoperativ rehab

Höft/Bäckenbesvär – Låsningar, instabilitet, artros, trochanterit, postoperativ rehab

Bröstryggsbesvär – Låsningar, stelhet, hållningsbesvär, spända och trötta ryggsträckare

Nackbesvär – Nackspärr, stelhet, låsningar, huvudvärk, yrsel diskbråck, instabilitet, postoperativ rehab

Axelbesvär – Impingment, frozen shoulder, instabilitet, muskelfästeinflammationer, tendiniter, postoperativ rehab

Armbågsbesvär – Tennisarmbåge, golfarmbåge

Höftbesvär – Artros, trochanterit, postoperativ rehabilitering

Knäbesvär – Artros, meniskskada, korsbandsskada

Fotbesvär – Hällsporre, plantar fascit, låga fotvalv, benhinneinflammationer

Rehabträning – Individuellt träningsprogram, träningsråd

Stötvågsbehandling – Är effektiv mot överbelastningsskador och inflammationer i sen- och muskelfästen såsom: tennisarmbåge, hälsporre och seninflammation i axeln m.m.

Vi stödjer:

We Care

We Care är en ideell förening som verkar för att förbättra villkoren för utsatta grupper, i synnerhet kvinnor och barn.

We Cares verksamhet går ut på att samla in pengar till olika projekt. We Care stödjer projekt som är småskaliga och som drivs av ytterst engagerade personer.

Under 2013 har We Care donerat pengar till välgörenhetsorganisationen Child Street to School Nepal som hjälper barn i nöd i Nepal.

We Care garanterar att 100% av intäkterna når sitt ändamål. We Care startades 2012 och drivs av:

– Karine Raoufinia

– Jenny-Margareta Uggla

– Jessica Madani

 

För mer information se www.wecaresweden.se eller kontakta We Care på info@wecaresweden.se

Vi behandlar

Fot, hållning- och belastningsanalys för behovet av medicinska balanserade skoinlägg

Muskulära triggerpunkter, muskelknutor och muskelspänningar behandlas med stötvågsbehandling, muskelpressure och dry needling

Ländryggbesvär  – Ryggskott, stelhet, låsningar, ischias, diskbråck, spinal stenos, kotglidning, instabilitet, postoperativ rehab

Höft/Bäckenbesvär – Låsningar, instabilitet, artros, trochanterit, postoperativ rehab

Bröstryggsbesvär – Låsningar, stelhet, hållningsbesvär, spända och trötta ryggsträckare

Nackbesvär – Nackspärr, stelhet, låsningar, huvudvärk, yrsel diskbråck, instabilitet, postoperativ rehab

Axelbesvär – Impingment, frozen shoulder, instabilitet, muskelfästeinflammationer, tendiniter, postoperativ rehab

Armbågsbesvär – Tennisarmbåge, golfarmbåge

Höftbesvär – Artros, trochanterit, postoperativ rehabilitering

Knäbesvär – Artros, meniskskada, korsbandsskada

Fotbesvär – Hällsporre, plantar fascit, låga fotvalv, benhinneinflammationer

Rehabträning – Individuellt träningsprogram, träningsråd

Stötvågsbehandling – Är effektiv mot överbelastningsskador och inflammationer i sen- och muskelfästen såsom: tennisarmbåge, hälsporre och seninflammation i axeln m.m.

We Care

We Care är en ideell förening som verkar för att förbättra villkoren för utsatta grupper, i synnerhet kvinnor och barn.

We Cares verksamhet går ut på att samla in pengar till olika projekt. We Care stödjer projekt som är småskaliga och som drivs av ytterst engagerade personer.

Under 2013 har We Care donerat pengar till välgörenhetsorganisationen Child Street to School Nepal som hjälper barn i nöd i Nepal.

We Care garanterar att 100% av intäkterna når sitt ändamål. We Care startades 2012 och drivs av:

– Karine Raoufinia

– Jenny-Margareta Uggla

– Jessica Madani

För mer information se www.wecaresweden.se eller kontakta We Care på info@wecaresweden.se