Akupunktur

Sjukgymnasterna på kliniken ger medicinsk akupunktur som behandling vid smärttillstånd.

Akupunktur är en behandlingsform som innebär att man för in en eller flera fina nålar vanligtvis i kroppens muskelvävnader.

Sterila engångsnålar används. Nålarna sätts i smärtande området i s.k. akupunkturpunkter, beskrivna i kinesisk medicin redan för flera tusen år sedan.

Dessutom används s.k. förstärkningspunkter i armar eller ben. Nålarna sitter i 15-40 minuter.

Behandlingen utförs först i en provbehandlingsserie om fem gånger då sjukgymnast strävar efter att hitta patientens inviduella ”dos” av akupunktur, hela serien omfattar ca 10 behandlingar.

Akupunkturens verkningsmekanismer har inte vetenskapligt ännu kunnat kartläggas.

Det finns stöd för olika förklaringsmodeller såsom:

• Inflammationshämmande effekt

• Cirkulationsbefrämjande effekt

• Muskelavslappnande effekt med ökad ledrörlighet som följd

• Endorfinfrisättning – oxytocin frisättning (välbefinnandehormon)

• Smärtblockerande effekt på ryggmärgsnivå s.k. ”gate control”

• Immunförsvarshöjande effekt  

< – Tillbaka

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)

BOKA BESÖK

Ghazem Nasiri Leg. fysioterapeut 
Specialist i smärta och smärtbehandling 

BOKA BESÖK

Akupunktur

Sjukgymnasterna på kliniken ger medicinsk akupunktur som behandling vid smärttillstånd.

Akupunktur är en behandlingsform som innebär att man för in en eller flera fina nålar vanligtvis i kroppens muskelvävnader.

Sterila engångsnålar används. Nålarna sätts i smärtande området i s.k. akupunkturpunkter, beskrivna i kinesisk medicin redan för flera tusen år sedan.

Dessutom används s.k. förstärkningspunkter i armar eller ben. Nålarna sitter i 15-40 minuter.

Behandlingen utförs först i en provbehandlingsserie om fem gånger då sjukgymnast strävar efter att hitta patientens inviduella ”dos” av akupunktur, hela serien omfattar ca 10 behandlingar.

Akupunkturens verkningsmekanismer har inte vetenskapligt ännu kunnat kartläggas.

Det finns stöd för olika förklaringsmodeller såsom:

• Inflammationshämmande effekt

• Cirkulationsbefrämjande effekt

• Muskelavslappnande effekt med ökad ledrörlighet som följd

• Endorfinfrisättning – oxytocin frisättning (välbefinnandehormon)

• Smärtblockerande effekt på ryggmärgsnivå s.k. ”gate control”

• Immunförsvarshöjande effekt  

< – Tillbaka

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)

BOKA BESÖK

Ghazem Nasiri Leg. fysioterapeut 
Specialist i smärta och smärtbehandling 

BOKA BESÖK

Referenser & Omdömmen