Information om dry needling och wet needling på Sabbatsbergs Ryggcentrum

De flesta normala smärttillstånd åtgärdas lyckligtvis med insatser ifrån fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer. Behandlingar som mobilisering, mjukdelsbehandlingar, manipulation, akupunktur, fysisk aktivitet och psykologiska behandlingsmetoder är effektiva för att reducera och eliminera smärtan. Vid långvariga smärttillstånd när man inte uppnår accepterat resultat på smärtgivande strukturer med nämnda åtgärder ska tillståndet, efter analys och undersökning vid behov behandlas med dry needling och wet needling. Syftet är att reducera belastningskänsligheten och hjälpa till att reducera irritation och smärtan. Då kan även anpassad fysisk aktivitet fungera på sikt.

Att behandla smärtande punkter i muskler, s.k. triggerpunkter med triggerpunksakupunktur, s.k. dry needling är en relativt ny kunskap som har praktiserats och utvecklats utifrån traditionell kinesisk medicin och akupunkturbehandling. Dry needling är en metod där muskulära triggerpunkterna stimuleras med en anpassad akupunkturnål. Behandlingen är effektiv mot smärtor som härstammar från olika strukturer i segmenten bl.a. muskler, leder och nerver. Behandlingen utförs endast under några sekunder och är både kraftfull och effektiv.

Vid uttalad muskulär smärta, s.k. uttalad myofasciell smärta, och vid uteblivet resultat efter behandling med dry needling ska man behandla muskulära triggerpunkterna med wet needling. Vid wet needling lokaliserar man muskulära triggerpunkten och injicerar en mindre mängd lokalbedövning som syftar till att reducera pågående irritation och inflammation.

Triggerpunkter uppkommer oftast pga fysisk överaktivitet, skador, asymmetrisk hållning och belastning eller normal åldersrelaterad förändring samt mental överbelastning. Förutom akuta skador tillståndet ofta har en smygande debut med återkommande obehag i en kropps del som kan på sikt sprida sig och blir mer omfattande och generell.

Sabbatsbergs Ryggcentrum har rehabiliterat patienter med långvariga smärttillstånd med muskeloskelettala besvär sedan 1995. Vi har sedan år 2000 erfarenhet av att behandla muskulära triggerpunkter hos patienter med långvariga smärttillstånd med dry needling.

Vi har samarbetat med smärtläkare och deltagit i kombinationsbehandlingar bl.a. med injektionsbehandling, s.k. triggerpunktsblockad eller wet needling sedan 2001.

Syftet med dry needling och wet needling

  • Att bryta den onda smärtande cirkeln och motivera patienten att påbörja anpassad sjukgymnastik och fysisk aktivitet.
  • Behandling med wet needling resulterar i snabbare resultat och längre tid med smärtfrihet.
  • Kostnadseffektiv åtgärd då antalet behandlingar för att uppnå god funktion reduceras.
  • Motivera patienter med långvarigt smärttillstånd att vid reducerad smärtupplevelse påbörja anpassad sjukgymnastik och fysisk aktivitet.
  • Hjälpa patienter, som ständigt söker flera olika vårdgivare för samma besvär, att uppnå önskat resultat.

 

Lär dig mer

Information om dry needling och wet needling på Sabbatsbergs Ryggcentrum

De flesta normala smärttillstånd åtgärdas lyckligtvis med insatser ifrån fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer. Behandlingar som mobilisering, mjukdelsbehandlingar, manipulation, akupunktur, fysisk aktivitet och psykologiska behandlingsmetoder är effektiva för att reducera och eliminera smärtan. Vid långvariga smärttillstånd när man inte uppnår accepterat resultat på smärtgivande strukturer med nämnda åtgärder ska tillståndet, efter analys och undersökning vid behov behandlas med dry needling och wet needling. Syftet är att reducera belastningskänsligheten och hjälpa till att reducera irritation och smärtan. Då kan även anpassad fysisk aktivitet fungera på sikt.

Att behandla smärtande punkter i muskler, s.k. triggerpunkter med triggerpunksakupunktur, s.k. dry needling är en relativt ny kunskap som har praktiserats och utvecklats utifrån traditionell kinesisk medicin och akupunkturbehandling. Dry needling är en metod där muskulära triggerpunkterna stimuleras med en anpassad akupunkturnål. Behandlingen är effektiv mot smärtor som härstammar från olika strukturer i segmenten bl.a. muskler, leder och nerver. Behandlingen utförs endast under några sekunder och är både kraftfull och effektiv.

Vid uttalad muskulär smärta, s.k. uttalad myofasciell smärta, och vid uteblivet resultat efter behandling med dry needling ska man behandla muskulära triggerpunkterna med wet needling. Vid wet needling lokaliserar man muskulära triggerpunkten och injicerar en mindre mängd lokalbedövning som syftar till att reducera pågående irritation och inflammation.

Triggerpunkter uppkommer oftast pga fysisk överaktivitet, skador, asymmetrisk hållning och belastning eller normal åldersrelaterad förändring samt mental överbelastning. Förutom akuta skador tillståndet ofta har en smygande debut med återkommande obehag i en kropps del som kan på sikt sprida sig och blir mer omfattande och generell.

Sabbatsbergs Ryggcentrum har rehabiliterat patienter med långvariga smärttillstånd med muskeloskelettala besvär sedan 1995. Vi har sedan år 2000 erfarenhet av att behandla muskulära triggerpunkter hos patienter med långvariga smärttillstånd med dry needling. Vi har samarbetat med smärtläkare och deltagit i kombinationsbehandlingar bl.a. med injektionsbehandling, s.k. triggerpunktsblockad eller wet needling sedan 2001.

Syftet med dry needling och wet needling

  • Att bryta den onda smärtande cirkeln och motivera patienten att påbörja anpassad sjukgymnastik och fysisk aktivitet.
  • Behandling med wet needling resulterar i snabbare resultat och längre tid med smärtfrihet.
  • Kostnadseffektiv åtgärd då antalet behandlingar för att uppnå god funktion reduceras.
  • Motivera patienter med långvarigt smärttillstånd att vid reducerad smärtupplevelse påbörja anpassad sjukgymnastik och fysisk aktivitet.
  • Hjälpa patienter, som ständigt söker flera olika vårdgivare för samma besvär, att uppnå önskat resultat.

 

Lär dig mer