Fakta om laser

Lasrar är, enkelt förklarat, en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Lasrar kan användas på många olika sätt. Det finns starka lasrar som man kan bränna och skära med och det finnas svagare lasrar som kan läka och lindra medicinska besvär.

Dessa kallas medicinska och deras styrka är oftast i en laserklass som kallas 3b.

De starkare lasrarna är vanligtvis i klass 4. De medicinska bränner generellt inte och ljuset är helt ofarligt.

Medicinsk laserbehandling

Till skillnad från allt annat ljus så är laserljusets egenskaper unika. Dessa unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader.

Över 40 års forskning visar att rätt typ av laserljus av rätt styrka och dos påverkar läkning och smärta. Medicinsk laser används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning. Internationellt kallas denna behandlingsmetod ofta för ”low Level Laser Therapy” (LLLT).

Alla våra terapeuter som använder sig av medicinsk laser har gått utbildning för detta.

Vad är det som händer?

När man behandlar med laser sker ett energiupptag i cellen som visat sig påverka cellens funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntesen där växterna tar emot solljus.

Väldigt förenklat kan man säga att när man belyser med laserljus så påverkas celler och vävnad till läkning.

Vad kan behandlas?

Vetenskaplig forskning, s.k. dubbelblinda studier, visar positiva resultat på bl.a.: ledvärk, nack- och ryggvärk, senproblem, knäartros, reumatism och muskelvärk, akuta skador och efter operation.

Positiva effekter uppnås även på rörlighet och livskvalitet. Generellt är alla typer av inflammatoriska besvär utmärkt att laserbehandla, tack vare laserns förmåga att minska inflammationer.

Hur går behandlingen till?

Man belyser den delen av kroppen där besväret sitter med laserljus. Oftast riktar men ett handstycke (kallas prob) där ljuset kommer ut mot huden. Synligt laserljus som är rött eller grönt används oftast på ytligare besvär som exempelvis sår medan osynligt ljus oftast används på djupliggande problem så som leder och muskulatur.

Sabbatsbergs ryggcentrum använder sig av den laser som behandlar mer djupliggande besvär.

 

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)

Fakta om laser

Lasrar är, enkelt förklarat, en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Lasrar kan användas på många olika sätt. Det finns starka lasrar som man kan bränna och skära med och det finnas svagare lasrar som kan läka och lindra medicinska besvär.

Dessa kallas medicinska och deras styrka är oftast i en laserklass som kallas 3b.

De starkare lasrarna är vanligtvis i klass 4. De medicinska bränner generellt inte och ljuset är helt ofarligt.

Medicinsk laserbehandling

Till skillnad från allt annat ljus så är laserljusets egenskaper unika. Dessa unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader.

Över 40 års forskning visar att rätt typ av laserljus av rätt styrka och dos påverkar läkning och smärta. Medicinsk laser används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning. Internationellt kallas denna behandlingsmetod ofta för ”low Level Laser Therapy” (LLLT).

Alla våra terapeuter som använder sig av medicinsk laser har gått utbildning för detta.

Vad är det som händer?

När man behandlar med laser sker ett energiupptag i cellen som visat sig påverka cellens funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntesen där växterna tar emot solljus.

Väldigt förenklat kan man säga att när man belyser med laserljus så påverkas celler och vävnad till läkning.

Vad kan behandlas?

Vetenskaplig forskning, s.k. dubbelblinda studier, visar positiva resultat på bl.a.: ledvärk, nack- och ryggvärk, senproblem, knäartros, reumatism och muskelvärk, akuta skador och efter operation.

Positiva effekter uppnås även på rörlighet och livskvalitet. Generellt är alla typer av inflammatoriska besvär utmärkt att laserbehandla, tack vare laserns förmåga att minska inflammationer.

Hur går behandlingen till?

Man belyser den delen av kroppen där besväret sitter med laserljus. Oftast riktar men ett handstycke (kallas prob) där ljuset kommer ut mot huden. Synligt laserljus som är rött eller grönt används oftast på ytligare besvär som exempelvis sår medan osynligt ljus oftast används på djupliggande problem så som leder och muskulatur.

Sabbatsbergs ryggcentrum använder sig av den laser som behandlar mer djupliggande besvär.

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)