Larissa AL Rammal 
leg. fysioterapeut och specialistkompetens i Mental hälsa och Psykosomatik.

Tel: 076 227 20 88

E-post: larissa@ryggcentrum.se