Stress och stresshantering

Stress eller adaptionssyndrom är fysiologisk-hormonell anpassningsreaktion i kroppens organsystem. Stress utlöses av fysisk och/eller mental påfrestning som kallas stressor.

Vid långvarig stress ökar hjärnans aktivitetsnivå samt balansen i kroppens inre miljö (homeostas) rubbas.

Långvarig stress kan således orsaka fysiskt och mentalt besvär. Stress är könsrelaterad vilket betyder att kvinnor och män reagerar på olika sätt på stressorer och utvecklar olika besvär.

Vid stresshantering försöker man att minska hjärnans aktivitetsnivå samt återställa hormonella balansen i homeostasen. Behandlingsmetoder för besvär vid långvarig stress kan kategoriseras i tre grupper enligt nedan:

-Mental behandling / träning

Vid dessa behandlingar/träningar är målsättningen först och främst minskning av hjärnans aktivitetsnivå via fokusändring från stressorer till något positivt i nuet.

Kroppskännedom, kroppsskanning, mindfulness, andningsskanning, andningsträning, progressiv avslappning autogen avslappning, fantisering, motivations samtal, stödjande och beskrivande samtal samt Acceptance and Commitment Therapy är de mest anväda metoderna vid mental behandling/träning av långvarigt stressbesvär.

-Mental/fysiologiskt behandling/träning

Vid dessa behandlingar/träningar är syftet minskning av hjärnans aktivitetsnivå samt normalisera homeostasen.

Fysisk aktivitet (t ex promenad), fysisk träning (t ex konditions- och styrketräning), qigong och yoga är de mest använda behandligsmetoderna i denna grupp.

-Fysiologisk behandlingsmetod

Akupunkturbehandling och vagusnervstimulering är de mest frekventa metoderna för att återsälla balans i homeostasen.  

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)

Stress och Stresshantering

Stress eller adaptionssyndrom är fysiologisk-hormonell anpassningsreaktion i kroppens organsystem.

Stress utlöses av fysisk och/eller mental påfrestning som kallas stressor. Vid långvarig stress ökar hjärnans aktivitetsnivå samt balansen i kroppens inre miljö (homeostas) rubbas.

Långvarig stress kan således orsaka fysiskt och mentalt besvär. Stress är könsrelaterad vilket betyder att kvinnor och män reagerar på olika sätt på stressorer och utvecklar olika besvär.

Vid stresshantering försöker man att minska hjärnans aktivitetsnivå samt återställa hormonella balansen i homeostasen.

Behandlingsmetoder för besvär vid långvarig stress kan kategoriseras i tre grupper enligt nedan:

-MENTAL BEHANDING/TRÄNING

Vid dessa behandlingar/träningar är målsättningen först och främst minskning av hjärnans aktivitetsnivå via fokusändring från stressorer till något positivt i nuet.

Kroppskännedom, kroppsskanning, mindfulness, andningsskanning, andningsträning, progressiv avslappning autogen avslappning, fantisering, motivations samtal, stödjande och beskrivande samtal samt Acceptance and Commitment Therapy är de mest anväda metoderna vid mental behandling/träning av långvarigt stressbesvär.

-MENTAL/FYSIOLOGISK BEHADLING/TRÄNING

Vid dessa behandlingar/träningar är syftet minskning av hjärnans aktivitetsnivå samt normalisera homeostasen.

Fysisk aktivitet (t ex promenad), fysisk träning (t ex konditions- och styrketräning), qigong och yoga är de mest använda behandligsmetoderna i denna grupp.

-FYSIOLOGISK BEHANDLINGSMETOD

Akupunkturbehandling och vagusnervstimulering är de mest frekventa metoderna för att återsälla balans i homeostasen.

Mahr Yousefy Leg. sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi Steg- 3
MediYogaterapeut steg- 3, vidareutbildning i Dry- och Wet Needling (injektionsterapi)