Ord från medicinsk fotvårdsspecialist

Den medicinska fotvårdsbehandlingen inleds alltid med en noggrann undersökning för att klargöra vilken behandling du som patient har behov av. Därefter följer en behandling där vi tillämpar de senaste rönen inom olika medicinska fotbesvär.

Vi lägger stor vikt vid hygien och sterilisering av de medicinska verktygen.

Välkommen!

Csilla Andretta
Medicinsk fotvårdsspecialist
Medlem i Sveriges Fotterapeuter och innehar Patient-och ansvarsförsäkring.