Medicinsk rehabinriktad massage

Vi förebygger och behandlar med skonsamma och mjuka manuella tekniker din smärta eller skada.

Om du har genomgått en operation i höftled, knäled, fotled, axelled eller har drabbats av diskbråck i ländrygg eller halsrygg är du lämplig patient för denna typ av behandlingsteknik.

Det kan hända att du trots en lång rehabilitering och sjukgymnastik fortfarande upplever stelhet och återkommande besvär, då är du välkommen till en ny bedömning och undersökning hos oss.

Vi ska hitta orsaken till dina kvarstående besvär. Då får du information om hur vi kan hjälpa dig vidare och eliminera besvären, eller är tillståndet av en sådan karaktär att den har blivit så bra den kan bli.

Vi kan tillsammans efter undersökningen lära dig strategier att hantera dina kvarstående besvär.

Förutom anpassad behandling får du även information och handledning med lämplig träning och fysisk aktivitet för att bibehålla god funktion i den kroppsdel du har besvär i.

Kontaktuppgifter:

Telefon 08 – 12346000

receptionen@ryggcentrum.se

Telefontid:

Vardagar  8:15 – 17:00

Besöksadress
Dalagatan 9B113 61 Stockholm
( Ligger på Sabbatsbergs sjukhusområde på hörnet av Sabbatsbergs närsjukhus )

 

Medicinsk rehabinriktad massage

Vi förebygger och behandlar med skonsamma och mjuka manuella tekniker din smärta eller skada.

Om du har genomgått en operation i höftled, knäled, fotled, axelled eller har drabbats av diskbråck i ländrygg eller halsrygg är du lämplig patient för denna typ av behandlingsteknik.

Det kan hända att du trots en lång rehabilitering och sjukgymnastik fortfarande upplever stelhet och återkommande besvär, då är du välkommen till en ny bedömning och undersökning hos oss.

Vi ska hitta orsaken till dina kvarstående besvär. Då får du information om hur vi kan hjälpa dig vidare och eliminera besvären, eller är tillståndet av en sådan karaktär att den har blivit så bra den kan bli.

Vi kan tillsammans efter undersökningen lära dig strategier att hantera dina kvarstående besvär.

Förutom anpassad behandling får du även information och handledning med lämplig träning och fysisk aktivitet för att bibehålla god funktion i den kroppsdel du har besvär i.

 

Kontaktuppgifter:

Telefon 08 – 12346000

receptionen@ryggcentrum.se

Telefontid:

Vardagar  8:15 – 17:00

Besöksadress
Dalagatan 9B113 61 Stockholm
( Ligger på Sabbatsbergs sjukhusområde på hörnet av Sabbatsbergs närsjukhus )