Dry needling

Är relativ ny kunskap som har praktiserats sedan 90-talet och har utvecklats utifrån en traditionellt kinesisk medicin. Dry needling eller triggerpunktsakupunktur är en metod där smärtande punkter i muskler och bindväv, s.k. ”triggerpunkter” stimuleras med en akupunkturnål.

Behandlingen är väldigt effektiv mot smärtor som härstammar från olika strukturer i segmenten bla. muskler, leder och nerver. Utförandet görs under några sekunder och är kraftfull och mycket effektiv.

Vid behandlingen önskar man få en ”local twitch” (lokal sammandragning) vilket innebär att muskeln drar ihop sig och efter behandlingen slappnar muskeln av i det området där man där man har satt nålarna. Muskeln blir befriad från triggerpunktsaktiviteten.

Triggerpunkterna kan ofta ge symptom som upplevs som smärtor från leder eller nerver. Triggerpunkter kan även ge utstrålande smärta.

Den medicinska diagnosen vid triggerpunktsfenomen är Myofasciellt smärtsyndrom. Triggerpunktsbehandling är väldigt effektiv mot nackspärr, spänningshuvudvärk, nackstelhet och trötta axlar och hållningsrelaterade besvär. Även ländryggs stelhet och återkommande värk och kramp blir hjälpta.

Vi på Sabbatsbergs ryggcentrum har sedan år 2000 erfarenhet av triggerpunktsbehandling med akupunktur och dry needling. Den amerikanska läkaren Janet Travell definierade smärta som härstammar från triggerpunkter som följande: Smärta från en punkt i fascia, bindväv och muskler. Triggerpunkter utvecklas under lång tid i etapper, från mindre smärtgivande till mer uttalad. Gradering är som följande:

 • Tender spots
 • Tender points
 • Triggerpoints. Tryck på triggerpunkter kan ge utstrålande smärta, eller s.k refererad smärta. 
 • Taut band. Vid obehandlade triggerpunkter i muskulaturen övergår triggerpunkter till uttalad muskulär spänning och tillståndet kallas för Taut band.

Triggerpunkter indelas i:

 • Aktiva triggerpunkter
 • Latenta triggerpunkter

Som tidigare nämnt så syftar man till att stimulera triggerpunkter med dry needling så att det uppstår det så kallade Twitch respons.

Trots flera decennier av forskning går denna typ av tillstånd inte att påvisa med dagens neurologiska undersökningar.

Vi på Sabbatsbergs ryggcentrum har dock gedigen erfarenhet av behandling av ovanstående tillstånd. Det är till exempel inte alltid motiverat att behandla alla triggerpunkter då vissa av dessa kan ha en stabiliserande funktion över olika leder.

Terapeutens förmåga avgör i vilken ordning man behandlar triggerpunkterna. Behandling av aktiva triggerpunkter är avgörande för optimal resultat.  

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08 – 12346000

receptionen@ryggcentrum.se

Telefontid:

Vardagar  8:15 – 17:00

Besöksadress
Dalagatan 9B113 61 Stockholm
( Ligger på Sabbatsbergs sjukhusområde på hörnet av Sabbatsbergs närsjukhus )

 Avbokningspolicy: 24 timmar innan, i annat fall debiteras tiden. Tid bokad mindre än 24 timmar innan kan således ej avbokas enligt dessa villkor.

Dry needling

Är relativ ny kunskap som har praktiserats sedan 90-talet och har utvecklats utifrån en traditionellt kinesisk medicin. Dry needling eller triggerpunktsakupunktur är en metod där smärtande punkter i muskler och bindväv, s.k. ”triggerpunkter” stimuleras med en akupunkturnål.

Behandlingen är väldigt effektiv mot smärtor som härstammar från olika strukturer i segmenten bla. muskler, leder och nerver. Utförandet görs under några sekunder och är kraftfull och mycket effektiv.

Vid behandlingen önskar man få en ”local twitch” (lokal sammandragning) vilket innebär att muskeln drar ihop sig och efter behandlingen slappnar muskeln av i det området där man där man har satt nålarna. Muskeln blir befriad från triggerpunktsaktiviteten.

Triggerpunkterna kan ofta ge symptom som upplevs som smärtor från leder eller nerver. Triggerpunkter kan även ge utstrålande smärta.

Den medicinska diagnosen vid triggerpunktsfenomen är Myofasciellt smärtsyndrom. Triggerpunktsbehandling är väldigt effektiv mot nackspärr, spänningshuvudvärk, nackstelhet och trötta axlar och hållningsrelaterade besvär. Även ländryggs stelhet och återkommande värk och kramp blir hjälpta.

Vi på Sabbatsbergs ryggcentrum har sedan år 2000 erfarenhet av triggerpunktsbehandling med akupunktur och dry needling. Den amerikanska läkaren Janet Travell definierade smärta som härstammar från triggerpunkter som följande: Smärta från en punkt i fascia, bindväv och muskler. Triggerpunkter utvecklas under lång tid i etapper, från mindre smärtgivande till mer uttalad. Gradering är som följande:

 • Tender spots
 • Tender points
 • Triggerpoints. Tryck på triggerpunkter kan ge utstrålande smärta, eller s.k refererad smärta. 
 • Taut band. Vid obehandlade triggerpunkter i muskulaturen övergår triggerpunkter till uttalad muskulär spänning och tillståndet kallas för Taut band.

Triggerpunkter indelas i:

 • Aktiva triggerpunkter
 • Latenta triggerpunkter

Som tidigare nämnt så syftar man till att stimulera triggerpunkter med dry needling så att det uppstår det så kallade Twitch respons.

Trots flera decennier av forskning går denna typ av tillstånd inte att påvisa med dagens neurologiska undersökningar.

Vi på Sabbatsbergs ryggcentrum har dock gedigen erfarenhet av behandling av ovanstående tillstånd. Det är till exempel inte alltid motiverat att behandla alla triggerpunkter då vissa av dessa kan ha en stabiliserande funktion över olika leder.

Terapeutens förmåga avgör i vilken ordning man behandlar triggerpunkterna. Behandling av aktiva triggerpunkter är avgörande för optimal resultat.  

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08 – 12346000

receptionen@ryggcentrum.se

Telefontid:

Vardagar  8:15 – 17:00

Besöksadress
Dalagatan 9B113 61 Stockholm
( Ligger på Sabbatsbergs sjukhusområde på hörnet av Sabbatsbergs närsjukhus )

 Avbokningspolicy: 24 timmar innan, i annat fall debiteras tiden. Tid bokad mindre än 24 timmar innan kan således ej avbokas enligt dessa villkor.