Rehabträning & Stabilitetsträning

Efter noggrann undersökning, analys av orsaken till smärtan och rätt diagnostik samt utförd adekvat åtgärd är viktig att man med hjälp av mjuka funktionella rörelse skapar ny miljö i smärtande område så att smärtan och funktion störningen reduceras eller elimineras på sikt.

Om du är nybörjare eller aktiv idrottare väljer vi olika träningsformer för att skapa annan belastningskänslighet så att smärtande strukturer inte utsätts allt för stora belastningar som ofta resulterar till inflammation och smärta.

Följden av det blir alltid besvikelse och oro för den som upplever detta. Rehabträning är alltid mjuka kontrollerade övningar som syftar till ökad rörlighet, cirkulation och det i sin tur mjukar upp och reducerar överbelastningen på de känsliga strukturerna.

Stabilitetsträning är en annan form av träning som syftar till att smärtande strukturer ska bli motståndskraftiga och de ska tåla livets påfrestning.

Oavsett om man är nybörjare eller aktiv idrottare är viktig att man kombinerar olika träningsformer så att strukturerna inte utsätt hela tiden för stora belastningar.