Kombinationsbehandling: Medicinsk fotvård + vårtbehandling

En enkel och effektiv klinikbehandling av vårtor. Vårtor förvinner inte med en behandlingsåtgärd utan det krävs upprepande vårtbehandlingar, oftas med 10 dagars mellanrum upp till ca 5 behandlingsåtgärder.

Medicinsk fotvård enligt ovanstående ingår i behandlingen och kombineras med vårtbehandling upp till 1-5 vårtor.

Den medicinska kombinationsbehandlingen avslutas med terapeutisk medicinsk laser Irradia MID- Late 904, en icke invasiv klass 3B-infraröd laserstrålning, för att reducera smärta orsakad av vårtan och som även stimulerar läkningsprocessen i samband med vårtbehandlingen.

Behandlingsmetod av vårtorna väljs utifrån anamnes, lokalisation, storlek och antal.

Behandlingsmetoderna som vi väljer är enlig följande: Uppluckringsmetoden (Verruxin eller Transversaler), frysningsmetoden (Kryoterapi) eller uttorkningsmetoden (Verrutop).

Om man väntar för länge med vårtbehandlingen ökar risken att vårtorna ökar i mängd och storlek samt sprider sig. Dessutom tar det längre tid att få bort vårtorna.

Kontaktuppgifter:

Telefon 08 – 12346000

receptionen@ryggcentrum.se

Telefontid:

Vardagar  8:15 – 17:00

Besöksadress
Dalagatan 9B – 113 61 Stockholm
( Ligger på Sabbatsbergs sjukhusområde på hörnet av Sabbatsbergs närsjukhus )

Csilla Andretta 
Medicinsk fotvårdsspecialist
Medlem i Svergies fotterapeuter och innehar Patient-och ansvarsförsäkring

Rosabella Furuvald
Medicinsk fotvårdsspecialist
Medlem i Svergies fotterapeuter och innehar Patient-och ansvarsförsäkring

 

Kombinationsbehandling: Medicinsk fotvård + vårtbehandling

En enkel och effektiv klinikbehandling av vårtor. Vårtor förvinner inte med en behandlingsåtgärd utan det krävs upprepande vårtbehandlingar, oftas med 10 dagars mellanrum upp till ca 5 behandlingsåtgärder.

Medicinsk fotvård enligt ovanstående ingår i behandlingen och kombineras med vårtbehandling upp till 1-5 vårtor.

Den medicinska kombinationsbehandlingen avslutas med terapeutisk medicinsk laser Irradia MID- Late 904, en icke invasiv klass 3B-infraröd laserstrålning, för att reducera smärta orsakad av vårtan och som även stimulerar läkningsprocessen i samband med vårtbehandlingen.

Behandlingsmetod av vårtorna väljs utifrån anamnes, lokalisation, storlek och antal.

Behandlingsmetoderna som vi väljer är enlig följande: Uppluckringsmetoden (Verruxin eller Transversaler), frysningsmetoden (Kryoterapi) eller uttorkningsmetoden (Verrutop).

Om man väntar för länge med vårtbehandlingen ökar risken att vårtorna ökar i mängd och storlek samt sprider sig. Dessutom tar det längre tid att få bort vårtorna. 

Kontaktuppgifter:

Telefon 08 – 12346000

receptionen@ryggcentrum.se

Telefontid:

Vardagar  8:15 – 17:00

Besöksadress
Dalagatan 9B – 113 61 Stockholm
( Ligger på Sabbatsbergs sjukhusområde på hörnet av Sabbatsbergs närsjukhus )

Csilla Andretta 
Medicinsk fotvårdsspecialist
Medlem i Svergies fotterapeuter och innehar Patient-och ansvarsförsäkring

Rosabella Furuvald
Medicinsk fotvårdsspecialist
Medlem i Svergies fotterapeuter och innehar Patient-och ansvarsförsäkring